Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Privatumo politika
Detalių užklausos:
Privatumo politika

 

Privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politika

Prašome atidžiai perskaityti Privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politiką, nes, kiekvieną kartą lankantis Duomenų valdytojui priklausančiose interneto svetainėje sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti Duomenų valdytojo svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Ši privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – „Politika“) apibrėžia UAB, DAIVANTA juridinio asmens kodas 134102130, buveinės adresas Aido g. 2, Pagirių k., Garliavos sen., Kauno r. Lietuva LT-53282 Tel. +370 687 95 841, el. p. info@daivanta.lt  (toliau – „Duomenų valdytojas“) asmenį identifikuojančių duomenų (toliau – „Asmens duomenys“), kurią asmens duomenų teikėjas (toliau – „Vartotojas“) gali pateikti www.daivanta.lt interneto svetainėje ar dėl su jos teikiamomis paslaugomis arba prekėmis (toliau – „Svetainė“ arba „Paslaugos“), rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarką. Ji taip pat apibrėžia galimus pasirinkimus, susijusius su Vartotojo Asmens duomenų naudojimu, ir nurodo, kaip galima pasiekti ir atnaujinti šiuos duomenis. Ši Politika netaikoma įmonių, kurios nepriklauso ar kurių nevaldo ir asmenų, kurie nedirba ar su kuriais nebendradarbiauja Duomenų valdytojas, veiklai.

Duomenų valdytojas patvirtina, kad svetainės lankytojų duomenys renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Tačiau Duomenų valdytojas nėra atsakingas už įvykius, kurių negali tiesiogiai kontroliuoti.


Asmens duomenų rinkimas

Duomenų valdytojas gauna ir saugo bet kokius duomenis, kuriuos Vartotojas sąmoningai pateikė šiais būdais:

 • pildant apklausas, formas;
 • pateikiant užklausas, atsiliepimus;
 • užsakant prekes, paslaugas;
 • prenumeruojant naujienlaiškį;
 • skambinant telefonu;
 • rašant el. laišką ar trumpąją žinutę;
 • susisiekiant per soc. tinklus ar komunikavimo programėles (pvz. Viber);
 • arba įvedant informaciją Duomenų valdytojo Svetainėje.

Vartotojui gali tekti pateikti savo „kontaktinius duomenis“, tokius kaip:

 • elektroninio pašto adresą;
 • vardą, pavardę;
 • telefono numerį;
 • adresą;
 • kitus Asmens duomenis.

Lankymosi Svetainėje metu, Duomenų valdytojo serveriai automatiškai įrašo duomenis, kuriuos siunčia Vartotojo naršyklė, pvz.:

 • įrenginio IP adresą;
 • naršyklės tipą ir versiją;
 • operacinės sistemos tipą ir versiją;
 • kalbos nuostatas arba;
 • tinklalapį, kuriame buvo lankomasi prieš apsilankant Svetainėje;
 • Svetainės puslapius, kuriuose buvo lankomasi;
 • kiek laiko buvo praleidžiama naršant tuose puslapiuose;
 • kokios informacijos buvo ieškoma Svetainėje;
 • prisijungimo laiką;
 • kitus statistinius duomenis.

Vartotojas gali pasirinkti neteikti tam tikros informacijos, tačiau tuo atveju neturės galimybės pasinaudoti kai kuriomis Svetainės funkcijomis.

Asmens duomenų tvarkymas

Bet kuriuo metu galima kreiptis į Duomenų valdytoją ir prašyti:


 • Susipažinti su savo Kontaktiniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • reikalauti perkelti duomenis (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
 • pateikti pagalbos užklausą.

·  

Prašymus Duomenų valdytojui galima pateikti, pateikiant užklausą el. paštu: info@daivanta.lt. Duomenų valdytojas atsakys į Vartotojo užklausą per 30 dienų.

Duomenų valdytojas išsaugos ir naudos šiuos Vartotojo  duomenis teisiniams įsipareigojimams vykdyti, ginčams spręsti ir susitarimams vykdyti. Duomenų valdytojas gali naudoti bet kokius suvestinius duomenis, gautus iš Vartotojo Asmens duomenų arba su ja susijusius Vartotojui šiuos atnaujinus arba ištrynus, tačiau tai vykdoma ne asmens tapatybės identifikavimo tikslais.


Surinktų duomenų naudojimas

Bet kokius duomenis, kuriuos Duomenų valdytojas renka iš Vartotojo, gali būti naudojama:

 • siekiant gerinti Vartotojo naršymo patirtį;
 • tobulinti Svetainę, kad ji labiau atitiktų Vartotojo poreikius;
 • gerinti klientų aptarnavimą ir atsakymų į klientų užklausas;
 • paslaugų prašymų ir el. laiškų pateikimą;
 • siųsti priminimus el. laišku, pvz., naujienas ir t. t.;
 • administruoti konkursus, reklamą, apklausas ar kitas Svetainės funkcijas;
 • greitai sugeneruoti prekes ir paslaugas;
 • paprašyti įvertinti ir apžvelgti Paslaugas ar prekes;
 • susisiekti po tiesioginio pokalbio internetu, el. pašto ar telefoninės užklausos, suplanuoto susitikimo, pateiktos pagalbos užklausos, atliktos apklausos ar pateikto užsakymo tikslams;
 • atsakyti į užklausas, susijusias su Paslaugomis;
 • informuoti Vartotoją apie Paslaugų pasikeitimus*;
 • atsiųsti Vartotojui papildomą informaciją apie „Daivanta“ ir jos prekes bei Paslaugas*;
 • siųsti informacinius naujienlaiškius*;
 • administruoti Duomenų valdytojo paslaugas;
 • paleisti ir valdyti Duomenų valdytojo Svetainę ir Paslaugas.

*Vartotojas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Vartotojo duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais. Atšaukti savo sutikimą gali susisiekę su Duomenų valdytoju, pateikiant užklausą el. paštu: info@daivanta.lt. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui ir Duomenų valdytojui nepranešus apie Vartotojo Asmens duomenų pasikeitimus iki kol Duomenų valdytojas pradės teikti paslaugas, pateikus vėliau Vartotojas prisiima atsakomybę ir atlygina Duomenų valdytojui už tokio nepranešimo laiku sukeltus nuostolius.

Jei Vartotojas mano, kad vienas iš Vartotojo kontaktų Duomenų valdytojui pateikė Vartotojo Asmenius duomenis ir nori paprašyti ją pašalinti iš Duomenų valdytojo duomenų bazės, reikalinga susisiekti su Duomenų valdytoju, pateikiant užklausą el. paštu: info@daivanta.lt.

Duomenys, kuriuos siunčia Vartotojo naršyklė, naudojami tik siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo atvejus ir surinkti statistinius duomenis apie svetainės naudojimą. Šie statistiniai duomenys nėra renkami konkretiems sistemos vartotojams identifikuoti.


Asmenys iki 16 metų amžiaus (vaikai)

Duomenų valdytojas nerenka jokių asmeninių duomenų iš vaikų iki 16 metų amžiaus. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, prašome neteikti jokių asmeninių duomenų per Duomenų valdytojo Svetainę ar Paslaugą. Duomenų valdytojas skatina tėvus ir teisėtus globėjus stebėti jų vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią Politiką, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninių duomenų per Duomenų valdytojo Svetainę ar Paslaugą be jų sutikimo. Susisiekite su Duomenų valdytoju, jei turite pagrindo manyti, kad vaikas iki 16 metų teikia Duomenų valdytojui savo asmeninius duomenis per Duomenų valdytojo Svetainę ar Paslaugą.

Naujienlaiškiai

Duomenų valdytojas siūlo elektroninius naujienlaiškius, kuriuos galima užsiprenumeruoti bet kuriuo metu. Galima atsisakyti Duomenų valdytojo naujienlaiškio ar rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų susisiekę su Duomenų valdytoju, pateikiant užklausą el. paštu: info@daivanta.lt. Tačiau ir toliau elektroniniu paštu gausite kitą esminę informaciją, susijusią su sutarčių vykdymu.

Slapukai

Svetainė naudoja „slapukus“ siekiant gerinti Vartotojo naršymo patirtį. Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris patalpina Vartotojo kompiuterio standžiajame diske. Slapukai nenaudojami programoms ar virusams Vartotojo kompiuteryje paleisti. Slapukai yra unikaliai priskirti tik Vartotojui, juos žiniatinklio serveris gali atpažinti tik tame domene, kuris jums priskyrė slapuką. Galime naudoti slapukus siekdami rinkti, saugoti ir stebėti duomenis statistikos tikslais ar Svetainės ir Paslaugų funkcijoms vykdyti. Galite priimti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau įprastai galite pakeisti naršyklės nustatymus, jei norite, kad slapukai būtų atmesti. Jei nuspręsite atsisakyti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis Svetainės ir Paslaugų funkcijomis.

Reklama

Galime rodyti internetines reklamas ir dalintis suvestine ir asmens neidentifikuojančiais Vartotojų duomenimis. Šiuos duomenis renkame registracijos proceso metu arba per internetines apklausas ir reklamines akcijas. Duomenų valdytojas nesidalina asmenį identifikuojančiais Vartotojų duomenimis su reklamuotojais. Kai kuriais atvejais Duomenų valdytojas gali naudoti suvestinę ir asmens neidentifikuojančius duomenis, kad reklama būtų pritaikyta tikslinei auditorijai. 

Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Duomenų valdytojas neparduoda, nekeičia ir jokiu kitu būdu neteikia Vartotojo Asmens duomenų trečiosioms šalims iš anksto nepranešęs apie tai vartotojams. Tai neapima Svetainės prieglobos (angl. hosting) partnerių ir kitų šalių, kurios padeda Duomenų valdytojui administruoti Svetainę, atlikti Duomenų valdytojo veiklą ar aptarnauti Duomenų valdytojo vartotojus šioms šalims sutikus laikyti šiuos duomenis konfidencialiais.

Be Vartotojo sutikimo neteikia asmens duomenų trečiosioms šalims rinkodaros tikslais. Jei išreiškiate susidomėjimą trečiosios šalies pasiūlymu arba įsigyjate paketą, į kurį įeina trečiosios šalies pasiūlymas, trečiajai šaliai gali pateikti tik tuos Vartotojo asmens duomenis, kurie yra susiję su Vartotojo pasirinktu pasiūlymu. Vis dėlto asmens neidentifikuojantys lankytojų duomenys gali būti pateikiami kitoms šalims rinkodaros, reklamos ar kitais tikslais.

Duomenų Valdytojas atskleis bet kokius surinktus, naudotus ar gautus duomenis, jei to reikalaujama arba leidžiama įstatymų numatyta tvarka, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų reikalavimu, ir kai tiki, kad atskleidimas yra būtinas Duomenų valdytojo teisėms, Vartotojų saugumui ar kitų žmonių saugumui apsaugoti, sukčiavimo atvejams tirti ar valstybinių institucijų prašymams patenkinti.


Nuorodos į kitas svetaines

Duomenų valdytojo Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios Duomenų valdytojui nepriklauso ar kurių neadministruoja. Atkreipkite dėmesį, kad Duomenų valdytojas neprisiima atsakomybės už tokių svetainių ar trečiųjų šalių privatumo politiką. Atkreipkite dėmesį, kada esate nukreipiami iš Duomenų valdytojo Svetainės į kitas svetaines, todėl perskaitykite kiekvienos svetainės, kurioje gali būti renkami asmens duomenys, privatumo politiką.

Duomenų saugumas

Duomenų valdytojas Saugo Vartotojo pateiktus duomenis kompiuterių serveriuose kontroliuojamoje ir saugioje aplinkoje, apsaugotoje nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar duomenų atskleidimo. Imasi reikiamų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių siekiant apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ir asmens duomenų, kuriuos saugo, atskleidimo. Vartotojo asmens duomenys laikomi saugiame tinkle ir yra prieinami tik ribotam asmenų skaičiui, kurie turi specialias teises naudotis tokiomis sistemomis ir privalo laikyti šiuos duomenis konfidencialiais.

Todėl Duomenų valdytojui stengiantis apsaugoti Vartotojo asmens duomenis, Vartotojas pripažįsta, kad:

·         yra saugumo ir privatumo apribojimų internete, kurie nuo Duomenų valdytojo nepriklauso;

·         negalima užtikrinti visų duomenų ir informacijos, kuriais keičiamasi tarp Vartotojo ir Duomenų valdytojo interneto svetainės, saugumo, vientisumo ir privatumo;

·         nepaisant visų pastangų, bet koki toki duomenys ir informacija gali būti neteisėtai peržiūrėta ar pakeista trečiosios šalies.

Duomenų valdytojas Vartotojo duomenis saugo 5 (penkerius) metus po paskutinio Vartotojo naudojimosi Duomenų valdytojo Paslaugomis ar svetainės turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti, išskyrus tuos duomenis, kurie pagal teisės aktus turi būti saugomi ilgiau nei 5 (penkerius) metus (pvz.: sutartys, sąskaitos, kiti atsiskaitymo dokumentai).

Duomenų saugumo pažeidimas

Tuo atveju, jei Duomenų valdytojas sužino, jog interneto svetainės saugumas buvo pažeistas arba asmeniniai vartotojų duomenys buvo atskleisti nesusijusioms trečiosioms šalims dėl išorinės veiklos, įskaitant (bet neapsiribojant) saugumo atakų ar sukčiavimo atvejus, Duomenų valdytojas pasilieka teisę imtis reikiamų priemonių, įskaitant (bet neapsiribojant) tyrimus ir ataskaitas, taip pat teisėsaugos institucijų informavimą ir bendradarbiavimą su jomis. Duomenų saugumo pažeidimo atveju Duomenų valdytojas stengiasi informuoti paveiktus asmenis, jei mano, kad dėl pažeidimo vartotojas gali patirti žalą, arba jei informavimas būtinas įstatymų nustatyta tvarka. Tokiu atveju paskelbia pranešimą Svetainėje, susisiekti su Duomenų valdytoju el. paštu, telefonu arba paštu.

Jei Vartotojas mano, kad su Vartotoju susijęs duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus Vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.


Pakeitimai ir papildymai

Duomenų valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Politiką Svetainės ar Paslaugų atžvilgiu. Pakeitimai įsigalioja paskelbus atnaujintą šios Politikos versiją Svetainėje. Patalpinus atnaujintą versiją pakeičiama puslapio apačioje nurodyta atnaujinimo data. Tolesnis Svetainės naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad su jais Vartotojas  sutinka. Vartotojas norėdamas gauti daugiau informacijos, nedvejodamas siunčia savo klausimus užpildęs užklausą el. paštu: info@daivanta.lt.

Politikos priėmimas

Vartotojas patvirtina, kad perskaitė šią Politiką ir sutinka su visomis jos sąlygomis. Sutinka laikytis šios Politikos naudodamasis Svetaine ar jos Paslaugomis. Jei nesutinka laikytis šios Politikos sąlygų, neturi teisės naudoti arba gauti prieigą prie šios Svetainės ir jos Paslaugų.

Susisiekimas su Duomenų valdytoju

Jei Vartotojas turi klausimų dėl šios Politikos, susisiekia su Duomenų valdytoju bet kuriuo Vartotojui patogiu būdu:

·         El. paštu: info@daivanta.lt;

·         Paštu: Aido g. 2, Pagirių k., Garliavos sen. Kauno r., LT-53282;

·         Telefonu: +370 687 95 841.


Paskutinį kartą atnaujinta: 2018.05.20